Gallardo-Bravo Arquitectos

Avís legal


 • Titular
  Gallardo-Bravo Arquitectes, S.L.
 • Adreça
  C/ Ferrer de Blanes, 11 Bajos. 08012 Barcelona
 • Contacte
  info@gbarquitectes.com o 93 217 55 50
 • Dades registrals
  Registre Mercantil de la localitat de Barcelona, en el tom 28.094, foli 101, fulla num B 130144, inscripció 4ª.
 • C.I.F.: B-60805884
 • Serveis
  Gallardo-Bravo Arquitectes, S.L. és una empresa especialitzada en les disciplines d'arquitectura, urbanisme i activitats relacionades.